img

استفاده از گیاه سنگ زنی توسط کرایوژنیک در هند