img

بیل های jcb که برای پانسمان سنگ در غنا استفاده می شوند